Noteikumi

NOTEIKUMILietotāju datu drošība
o SIA "IC Deko" ir interneta veikala www.stiklapaneli.lv īpašnieks. SIA "IC Deko" ir veikusi nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu personas datu drošību un nepieļautu to nepamatotu nokļūšanu trešo personu rīcībā.
o Pircējs piekrīt, ka SIA "IC Deko" interneta veikala apmeklēšanas un izmantošanas laikā var saņemt informāciju, kas satur personas datus personas datus tiešā veidā (vārds un uzvārds, tālruņa numurs un e-pasta adrese faktiskā dzīves vietas adrese)
o Apstrādājot un glabājot Pircēju personas datus, SIA "IC Deko" izmanto organizatoriskus un tehniskus līdzekļus, kas nodrošina personas datu aizsardzību no nejaušas vai nelikumīgas atklāšanas, maiņas, kā arī no jebkādas citas nelikumīgas apstrādes.
o Iegādājoties Interneta veikalā piedāvātās preces un pakalpojumus, Pircējs piekrīt un atļauj SIA "IC Deko" reģistrēt, ievadīt, glabāt, sistematizēt, izmantot un jebkādā citā veidā apstrādāt Pircēja personas datus, kā arī datus, kurus Pircējs turpmāk sniegs Pārdevējam, tādā apjomā, kādā tas ir nepieciešams, šādiem mērķiem:
o datu apstrāde, kas izriet no SIA "IC Deko" Pircēju pasūtījumiem, līgumsaistībām, vai datu apstrāde nepieciešama, lai noslēgtu attiecīgu darījumu;
o dati ir nepieciešami Pircēju identificēšanai un uzskaitei;
o dati ir nepieciešami komerciālo paziņojumu sūtīšanai;
o dati ir nepieciešami citu saistību izpildes nodrošināšanai, kas izriet no līgumsaistībām, vai no attiecīgi noslēgtajiem darījumiem.
o Pircējam ir tiesības pieprasīt, lai viņa personas datus papildina vai labo, kā arī pārtrauc to apstrādi vai iznīcina tos, ja personas dati ir nepilnīgi, novecojuši, nepatiesi, vai arī tie vairs nav nepieciešami vākšanas mērķiem. Minētajā sakarā Pircējs pats var ievadītos datus izmainīt vai dzēst savā lietotāja kontā vai arī informēt SIA "IC Deko", izmantojot e-pasta adresi: info@stiklapaneli.lv

Ražotāja garantijas nosacījumi nav spēkā, ja:
- bojājums radies dabas stihijas dēļ (plūdi, vētra, zibens spēriens, ugunsgrēks, zemestrīce);
- ražotājs neuzņemas atbildību, ja būsiet sabojājis preci nesaudzīgi apejoties ar to.
Iegaumējiet! Slēdzot distances līgumu, atteikuma tiesības Jūs nevarat izmantot, ja esat iegādājies lietas, kas tiek izgatavotas pēc Jūsu norādījumiem, vai preci, kas ir nepārprotami personalizēta. Tāpēc vietā ir teiciens. Pirms pasūtiet preci visu 10 reizi pārdomājiet, lai nebūtu pēc tam dostarpību par krāsu toņiem u.c. jautājumiem. Gadījumā, ja prece ir bojāta, tad sazinies ar mums. Jūs uzklausīs un ieteiks labāko risinājumu.

PAR PRECĒM
Prece (bilde) krāsu ziņā var atšķirties no preces (bildes), ko redzat savā monitorā, jo katra monitora uzstādījumi ir dažādi. Tie var būt glancētie(izceļ krāsu spilgtumu)un matētie. Tāpat monitoram ir iespēja uzlikt dažādas krāsu paletes, toņus, izškirtspēju u.c., iestādījumus.

Veicot pasūtījumu šajā veikalā pasūtītājs piekrīt, ka tam rēķins tiek piestādīts elektroniskā veidā un tas tiek izsūtīts uz viņa norādīto e-pasta adresi.
Turpināt